lo hoi tang soi tiet kiem tien ti

Đốt cái gì cũng cháy và sinh hơi, sinh hơi là sinh ra tiền